Saturday, July 21, 2012

KATA MAT GAPEN


mereka kepala kita
yang sentiasa betul salurannya
yang sentiasa berada
di jalan yang lurus.

siapalah kita ini
hanya bocah belum mumayyiz
yang belum tahu membeda
antara tahi lembu
dan nasi kerabu.

ZIZIE ALI
21 Ogos 2012
1 Syawal 1433