Monday, May 01, 2017

KERIS TIGALIMALIMA

KERIS TIGALIMALIMA
keris tigalimalima
kini di tangan petualang
di gua kelam
bersama para jembalang
yang sedang dijamu
hasil rompakan
yang lumayan.
di pintu gua
para badut gila
yang jubah dan serban
entah ke mana
juga turut berpesta
dan sambil telanjang
mereka berdendang:
"keris tigalimalima
ialah nyawa kita
bersamanya
kita menjadi raksasa..."
ZIZIE ALI
Kuala Terengganu
26 November 2016

No comments: